*ENGAGEMANGSKONTRAKT*


 Kund   Leverantör 
 Org.nr.   Org.nr. 
 Kontaktperson   Kontaktperson 
 Adress   Adress 
 Telefon/Fax   Telefon/Fax 
 E-postadress   E-postadress 
     F-skatt 

Följande avtal har träffats mellan KUND och LEVERANTÖR

 Engagemangsdatum 
 Plats för framträdande 
 Artist/Namn på engagerad 
 Gage/Arvode/Lön 
 Resekostnader/Övrigt 
  

    KUNDANSVAR      LEVERANTÖRSANSVAR 
 Scen/Loge   Ankomst 
 Ström   Soundcheck 
 Ljud/ljus   Framträdande 
 Backline   Total speltid 
 Bärhjälp   Ljud/Ljus 
 Kost   Backline 
 Logi   Affischer 
 Övrigt   Övrigt 

Betalningsansvaret ligger mellan KUND och LEVERANTÖR. KUND som önskar annullering av detta kontrakt skall ersätta LEVERANTÖR med 80% av ovan överenskommet gage om avbokning sker inom två (2) veckor före engagemangsdatum. LEVERANTÖR kan annullera detta kontrakt vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg. Kontrakt som ej undertecknats och returnerats kan av endera parten, muntligen eller skriftligen, hävas utan vidare påföljd. All skadegörelse på LEVERANTÖRs utrustning orsakad av KUND eller KUNDS gäster/personal skall till fullo ersättas av KUND inom 30 dagar efter engagemangsdatum.

       
Ort/Datum:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Ort/Datum:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
       
       
Underskrift:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Underskrift:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  KUND   LEVERANTÖR